دانلود کانکشن ها

دانلود کانکشن ها

با خرید یک سرویس بانجی می توانید به تمام سرویسهای VPN (L2TP & PPTP) ،Kerio VPN ،Open VPN ،Cisco VPN ،Socks 5، IKIEV2، IPsec، TUNNEL+ بصورت همزمان متصل شوید. برای اتصال به این سرویس ها شما نیاز به دریافت کانکشن سرویس موردنظر دارید. کانکشن سرویس مورد نظر برای سیستم عاملتان را از این قسمت دانلود کنید و با مراجعه به صفحه راهنمای سرویس  تنظیمات مورد نظر را اعمال کنید و از سرویس های بانجی لذت ببرید.